Snelkookpan sessie Overbelast netwerk

Hoe zetten we een “reuzenbatterij” in om het overbelaste energienetwerk (netcongestie) op te lossen in Zwolle?

Onder de oude Philipsfabriek in Zwolle ligt een “reuzenbatterij”. Dit kan dé oplossing zijn voor het overbelaste energienetwerk. Hoe kunnen we deze batterij inzetten?
Daarmee ga je aan de slag tijdens deze 3 uur durende snelkookpan sessie op energieke wijze begeleid door Milou van Elburg.

Overbelast netwerk

Op steeds meer plekken in Nederland ontstaan knelpunten op het elektriciteitsnetwerk. Ook in Zwolle is er sprake van een overbelast energienetwerk (netcongestie) waardoor er te weinig ruimte op het net is voor nieuwe initiatieven én bedrijven die willen verduurzamen. Dit vertraagt de ambities van bedrijven om direct bij te dragen aan de Energietransitie/ om de Energietransitie met elkaar te versnellen.

Dit betekent concreet voor Zwolle dat er de komende jaren (bijna)geen nieuwe parkeerplaatsen voor elektrische auto’s en fietsen bij zullen komen, zonnepanelen op bedrijfspanden geplaatst worden en andere opwekkers van duurzame energie erbij komen.

Unieke rechtstreekse verbinding stroom inkoopstation

Ontzettend zonde natuurlijk. Maar wat blijkt nu? Op het terrein aan de Ceintuurbaan, de oude Philipsfabriek, zit een unieke rechtstreekse verbinding naar het zogenaamde stroom-inkoopstation. Je kunt dit terrein zien als een reusachtige batterij, waar je vier Megawatt energie onder de grond kunt opslaan. Zoals bijvoorbeeld (je raad het al): de energie-overbelasting vanuit zonnepanelen!

Een enorme kans voor Zwolle. Maar hoe kunnen we deze kans het beste benutten? Daar ga je tijdens deze 3 uur durende snelkookpansessie mee aan de slag.

Beproefde brainstormmethoden

Milou van Elburg zorgt dat je brein wordt opgewarmd met beproefde brainstormmethoden, waarna je aan de slag gaat om te komen op creatieve oplossingen die het probleem van de klant oplossen. Afstudeerders hebben al feiten en cijfers paraat over deze “reuzenbatterij’. Wat nog mist is creativiteit en concrete ideeën om te komen tot een businessplan.

Het resultaat van deze sessie? Concrete voorbeelden hoe deze ‘reuzenbatterij’ onder de grond van het terrein ingezet kan worden om het probleem van het overbelaste elektriciteitsnet(netcongestie)van Zwolle op te lossen. Ze dienen maatschappelijk verantwoord te zijn.

Voor wie?

Deze pressure cooker sessie is voor iedereen toegankelijk. Natuurlijk helpt het als je kennis hebt van energie(opslag), maar creatieve denkers uit alle hoeken zijn welkom! Juíst met een mix van achtergronden komen we op creatieve oplossingen buiten de standaard gedachtegangen.

Milou is een ervaren innovatie consultant, trainer, coach en spreker. Ze gebruikt talloze tools en methodieken, veelal gebaseerd op de Lean Startup filosofie en design thinking, om organisaties te helpen innovatieve ideeën te exploreren en valideren. Ze hanteert altijd twee basis regels: werk altijd vanuit het probleem van de klant dat je probeert op te lossen en ga er altijd vanuit dat je aannames niet kloppen. Milou heeft ervaring in tal van branches, profit en non profit. Of het bedrijf nou een startup, MKB bedrijf of corporate is, het maakt haar niet uit. De methodieken om problemen op te lossen zijn overal belangrijk en toepasbaar.

Milou van Elburg

Milou is een ervaren inno­vatie con­sul­tant, train­er, coach en sprek­er. Ze gebruikt tal­loze tools en method­ieken, vee­lal gebaseerd op de Lean Start­up filosofie en design think­ing, om organ­isaties te helpen inno­vatieve ideeën te explor­eren en valid­eren. Ze hanteert alti­jd twee basis regels: werk alti­jd vanu­it het prob­leem van de klant dat je probeert op te lossen en ga er alti­jd vanu­it dat je aan­names niet klop­pen. Milou heeft ervar­ing in tal van branch­es, prof­it en non prof­it. Of het bedri­jf nou een start­up, MKB bedri­jf of cor­po­rate is, het maakt haar niet uit. De method­ieken om prob­le­men op te lossen zijn over­al belan­grijk en toepasbaar.

Wanneer

Je kunt deelnemen aan Overbelast netwerk op de volgende momenten:

Cooker sessies

25/05 13:00 uur tot 16:00 uur

Pressure Cookers, Masterclasses en Entrepreneur Talks

Entrepeneur talk

25/05 15:00 uur tot 16:30 uur

Sven Eijpe en Jeroen Rinzema zijn medeoprichters van startups bij ZWINC in Regio Zwolle. Tijdens Entrepreneur Talk delen ze hun ervaringen over het opzetten van een bedrijf en de uitdagingen die daarbij komen kijken.

Masterclasses ronde 1

25/05 13:00 uur tot 14:30 uur

Masterclasses ronde 2

25/05 15:00 uur tot 16:30 uur

In deze masterclass leer je over de mogelijkheden binnen dit vakgebied en de stappen van de veel gebruikte methodiek Design Thinking.

Hackaton

25/05 09:30 uur tot 16:30 uur

Vandaag brengen we creativiteit van Regio Zwolle samen op één plek: de Changemakers Hackathon. We hebben deze creativiteit nodig om grote wereldvraagstukken op te lossen. Want als het allemaal zo makkelijk was geweest, hadden we het toch al gedaan? 

Cooker sessies

25/05 13:00 uur tot 16:00 uur

Hoe kunnen we inwoners en bezoekers van Zwolle verleiden minder gebruik te maken van de auto. Wat is daar voor nodig? Welke behoeften zijn er bij de diverse doelgroepen. En welke acties werken stimulerend?

Cooker sessies

25/05 13:00 uur tot 16:00 uur

Hoe kan de bekendheid van de plaatselijke mkb-bedrijven bij studenten uit Regio Zwolle vergroot worden?

Cooker sessies

25/05 13:00 uur tot 16:00 uur

In een wereld waar we altijd ‘aan’ staan en een burn-outs op de loer ligt, helpt Soulmate om weer rust te krijgen in lichaam en geest. Het ontwerp is er, de eerste testen zijn positief, nu staan de ontwerpers voor de vraag: hoe krijgen we de Soulmate op de markt om jou te helpen ‘ontprikkelen’?

Cooker sessies

25/05 13:00 uur tot 16:00 uur

Hoe zetten we een “reuzenbatterij” in om het overbelaste energienetwerk (netcongestie) op te lossen in Zwolle?

Masterclasses ronde 1

25/05 13:00 uur tot 14:30 uur

Masterclasses ronde 2

25/05 15:00 uur tot 16:30 uur

Tijdens deze masterclass ontdek je vooral de gebruiksvriendelijkheid van dit 3D softwarepakket

Masterclasses ronde 1

25/05 13:00 uur tot 14:30 uur

Masterclasses ronde 2

25/05 15:00 uur tot 16:30 uur

In deze masterclass wordt je meegenomen in de mogelijkheden van VR en AR en de combinatie van deze nieuwe technieken. Je gaat ervaren wat deze nieuwe werkelijkheid met je doet en op welke manier je hiermee aan de slag kun binnen jouw organisatie of werkgebied.

Masterclasses ronde 1

25/05 13:00 uur tot 14:30 uur

Masterclasses ronde 2

25/05 15:00 uur tot 16:30 uur

Tijdens deze masterclass leer je over de mogelijkheden van AI, de toepassing van bestaande AI apps, platformen en open source bronnen. Na afloop van deze masterclass weet je waar je de kennis over AI kunt halen en hoe je dit in de praktijk kunt inzetten.

Netwerkborrel

25/05 16:30 uur tot 20:00 uur

Ervaar de festivalvibe tijdens de borrel! Geniet met bekenden van eten, drinken en live muziek. En ontmoet mensen om nieuwe, waardevolle connecties te maken.

Contact & Locatie

Ceintuurbaan 15, 8022 AW Zwolle

E-mail ons

Donderdag 25 mei 2023 Donderdag 25 mei 2023 Donderdag 25 mei 2023 Donderdag 25 mei 2023
Donderdag 25 mei 2023 Donderdag 25 mei 2023 Donderdag 25 mei 2023 Donderdag 25 mei 2023