Header Image 2

Van idee naar concept

Don’t wait for change. Participate!

Niet blijven hangen bij een idee, maar deze inhoud geven, prototypes ontwikkelen en testen. Ben jij producent, architect, investeerder, communicatie-expert die wil participeren?

Initiatiefnemers van Changemakers.
Logo creativeworks Zwinc logo

Over Changemakers

Change­mak­ers is hét fes­ti­val van Zwolle voor iedereen die niet alleen wil prat­en over veran­der­ing, maar ook écht daad­w­erke­lijk actie wil onderne­men. Op dit een­daagse fes­ti­val bren­gen we doe­nende denkers en oploss­ings­gerichte oppor­tunis­ten samen. Verbinden we de link­er- en rechter­hersen­helft van mensen die zelf ver­ant­wo­ordelijkheid nemen, in plaats van wacht­en op de acties van een ander. Kom op don­derdag 25 mei 2023 zelf in actie!

Schri­jf je in voor de hackathon of doe mee aan pres­sure cook­er sessies. Laat je inspir­eren en upgrade je cre­atieve skills tij­dens mas­ter­class­es. Breid daar­bij de gehele dag je netwerk uit met andere Change­mak­ers. Zo bun­de­len we kracht­en en realis­eren we echte vooruit­gang op het gebied van duurza­amheid, sociale ver­ant­wo­ordelijkheid en innovatie.

Veelgestelde vragen

Logo zwolle Logo deltion Logocibapnext Logo upgradejezelf

Contact & Locatie

Ceintuurbaan 15, 8022 AW Zwolle

E-mail ons

Donderdag 25 mei 2023 Donderdag 25 mei 2023 Donderdag 25 mei 2023 Donderdag 25 mei 2023
Donderdag 25 mei 2023 Donderdag 25 mei 2023 Donderdag 25 mei 2023 Donderdag 25 mei 2023