Header Image 2

Changemakers

Don’t wait for change. Participate!

Het eendaagse festival van Regio Zwolle voor iedereen die met zijn creativiteit actief wil bijdragen aan verandering en /of de creatieve skills wil upgraden.

Initiatiefnemers van Changemakers.
Logo creativeworks Zwinc logo

Over Changemakers

Change­mak­ers is hét fes­ti­val van Zwolle voor iedereen die niet alleen wil prat­en over veran­der­ing, maar ook écht daad­w­erke­lijk actie wil onderne­men. Op dit een­daagse fes­ti­val bren­gen we doe­nende denkers en oploss­ings­gerichte oppor­tunis­ten samen. Verbinden we de link­er- en rechter­hersen­helft van mensen die zelf ver­ant­wo­ordelijkheid nemen, in plaats van wacht­en op de acties van een ander. Kom op don­derdag 25 mei 2023 zelf in actie!

Schri­jf je in voor de hackathon of doe mee aan pres­sure cook­er sessies. Laat je inspir­eren en upgrade je cre­atieve skills tij­dens mas­ter­class­es. Breid daar­bij de gehele dag je netwerk uit met andere Change­mak­ers. Zo bun­de­len we kracht­en en realis­eren we echte vooruit­gang op het gebied van duurza­amheid, sociale ver­ant­wo­ordelijkheid en innovatie.

Blokkenschema

Klik op de blokken om de evenementen te zien.

Doe mee aan de hackathon ‘Zwolle onder water’

De kans dat wij Blauwvingers te mak­en kri­j­gen met nat­te voeten in onze Hanzes­tad is groot. Kli­maatveran­der­ing zorgt voor smeltende poolkap­pen en een sti­j­gende water­spiegel. Ten­z­ij we daar ons nu al op voor­berei­den. Maar hoe? Dat is het vraagstuk van de hackathon Zwolle onder water’. 

Schri­jf je nu in! Samen met andere deel­ne­mers kom je, onder begelei­d­ing van Friso Viss­er van brain­stormbedri­jf Brain Fuel, in teams tot cre­atieve oplossin­gen die als een paal boven water staan. Help jij met jouw per­spec­tief, ken­nis en vaardighe­den het win­nende idee te bedenken waarmee we Zwolle leef­baar houden?

Pressure Cookers, Masterclasses en Entrepreneur Talks

Entrepeneur talk

25/05 15:00 uur tot 16:30 uur

Sven Eijpe en Jeroen Rinzema zijn medeoprichters van startups bij ZWINC in Regio Zwolle. Tijdens Entrepreneur Talk delen ze hun ervaringen over het opzetten van een bedrijf en de uitdagingen die daarbij komen kijken.

Masterclasses ronde 1

25/05 13:00 uur tot 14:30 uur

Masterclasses ronde 2

25/05 15:00 uur tot 16:30 uur

In deze masterclass leer je over de mogelijkheden binnen dit vakgebied en de stappen van de veel gebruikte methodiek Design Thinking.

Hackaton

25/05 09:30 uur tot 16:30 uur

Vandaag brengen we creativiteit van Regio Zwolle samen op één plek: de Changemakers Hackathon. We hebben deze creativiteit nodig om grote wereldvraagstukken op te lossen. Want als het allemaal zo makkelijk was geweest, hadden we het toch al gedaan? 

Cooker sessies

25/05 13:00 uur tot 16:00 uur

Hoe kunnen we inwoners en bezoekers van Zwolle verleiden minder gebruik te maken van de auto. Wat is daar voor nodig? Welke behoeften zijn er bij de diverse doelgroepen. En welke acties werken stimulerend?

Cooker sessies

25/05 13:00 uur tot 16:00 uur

Hoe kan de bekendheid van de plaatselijke mkb-bedrijven bij studenten uit Regio Zwolle vergroot worden?

Cooker sessies

25/05 13:00 uur tot 16:00 uur

In een wereld waar we altijd ‘aan’ staan en een burn-outs op de loer ligt, helpt Soulmate om weer rust te krijgen in lichaam en geest. Het ontwerp is er, de eerste testen zijn positief, nu staan de ontwerpers voor de vraag: hoe krijgen we de Soulmate op de markt om jou te helpen ‘ontprikkelen’?

Cooker sessies

25/05 13:00 uur tot 16:00 uur

Hoe zetten we een “reuzenbatterij” in om het overbelaste energienetwerk (netcongestie) op te lossen in Zwolle?

Masterclasses ronde 1

25/05 13:00 uur tot 14:30 uur

Masterclasses ronde 2

25/05 15:00 uur tot 16:30 uur

Tijdens deze masterclass ontdek je vooral de gebruiksvriendelijkheid van dit 3D softwarepakket

Masterclasses ronde 1

25/05 13:00 uur tot 14:30 uur

Masterclasses ronde 2

25/05 15:00 uur tot 16:30 uur

In deze masterclass wordt je meegenomen in de mogelijkheden van VR en AR en de combinatie van deze nieuwe technieken. Je gaat ervaren wat deze nieuwe werkelijkheid met je doet en op welke manier je hiermee aan de slag kun binnen jouw organisatie of werkgebied.

Masterclasses ronde 1

25/05 13:00 uur tot 14:30 uur

Masterclasses ronde 2

25/05 15:00 uur tot 16:30 uur

Tijdens deze masterclass leer je over de mogelijkheden van AI, de toepassing van bestaande AI apps, platformen en open source bronnen. Na afloop van deze masterclass weet je waar je de kennis over AI kunt halen en hoe je dit in de praktijk kunt inzetten.

Netwerkborrel

25/05 16:30 uur tot 20:00 uur

Ervaar de festivalvibe tijdens de borrel! Geniet met bekenden van eten, drinken en live muziek. En ontmoet mensen om nieuwe, waardevolle connecties te maken.

Veelgestelde vragen

Logo zwolle Logo deltion Logocibapnext Logo upgradejezelf

Contact & Locatie

Ceintuurbaan 15, 8022 AW Zwolle

E-mail ons

Donderdag 25 mei 2023 Donderdag 25 mei 2023 Donderdag 25 mei 2023 Donderdag 25 mei 2023
Donderdag 25 mei 2023 Donderdag 25 mei 2023 Donderdag 25 mei 2023 Donderdag 25 mei 2023